AKADEMIA TENISOWA BAVI 

Naszym celem jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej.
Wiek przedszkolny to złoty wiek rozwoju wszystkich cech motorycznych u dziecka.
Nie przegap tego momentu i zadbaj o wszechstronny trening swojego dziecka.

 

 

Czym jest ATB?

To klub sportowy z licencją Polskiego Związku Tenisa.

To nowoczesna forma rozpoczęcia kontaktu dziecka z tenisem.

To przygotowanie dziecka do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

To wspieranie wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego.

 


DO CZEGO UPRAWNIA CZŁONKOSTWO?

 

MODUŁOWE TRENINGI 
4h treningów w tygodniu

 • ZAJĘCIA TENISOWE- 3x w tygodniu
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZOWOJOWE  1X w tygodniu
 • FAMILY SUNDAY (treningi rodzinne)

 

 

ZAWODNIK OTRZYMUJE:
3h (tenis) + 1h (zajęcia ogólnorozwojowe)

 • RAKIETĘ TENISOWĄ
 • KOSZULKĘ KLUBOWĄ
 • KARTĘ CZŁONKOWSKA Z LICENCJĄ PZT

 

 


PROGRAM AKADEMII:


THE FIRST STEP…
…to program poprzedzający udział dzieci w turniejach, którego głównym założeniem jest edukacja i wychowywanie dzieci poprzez sport.
Program ten ma zapewnić zdrowy i wszechstronny rozwój:

 • MENTALNY
 • FIZYCZNY
 • SPOŁECZNY

TESTY SPRAWNOŚCIOWE: 

Program oparty jest o miesięczny plan pracy. Realizacje wyznaczonych w programie zadań weryfikujemy przeprowadzając raz w miesiącu testy sprawnościowe. Dzięki nim Akademia na bieżąco monitoruje postępy zawodników:

 • Turnieje wewnętrzne
 • Treningi z starszymi zawodnikami
 • Testy trenera

Cele Klubu:

1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
2) prowadzenie szkolenia sportowego,
3) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym,
4) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
5) uczestnictwo w imprezach sportowych,
6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
9) dbałość o zdrowie członków Klubu,
10) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz
udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
3) prowadzenie zajęć sportowych,
4) organizację i udział w imprezach sportowych,
5) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
6) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
7) organizowanie obozów sportowych,
8) współpracę z organami administracji publicznej,
9) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu,
10) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności
statutowej.


Zapisując dziecko do Akademii decydujesz się na jeden z wariantów. 

Wariant I- 3h tenis + 1h trening ogólnorozwojowy- 380 zł
Wariant II- 2h tenis + 1h trening ogólnorozwojowy- 300 zł                                                                                 Wariant III- 1h  trening tenisowy- 170 zł

składka członkowska (1x w roku)                               – 350 zł

Grafik Zajęć  na Korcie Zakładka Rezerwacje