W Przedszkolu Bavi wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny. Chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat dla dzieci, częścią ich codziennego życia.

Zajęcia odbywają się codziennie w zależności od rodzaju grupy – w blokach półgodzinnych lub 2 i 4 godzinnych i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji  ze wszystkimi obszarami edukacyjnymi – obejmującymi zajęcia językowe, artystyczne, plastyczne, gimnastyczne, słuchanie bajek, naukę liczenia i logicznego myślenia oraz podczas zwykłych sytuacji dnia codziennego – zabaw dowolnych, w ogrodzie, na korcie i posiłków.

Spontanicznej nauce języka angielskiego sprzyja fakt, że zajęcia prowadzone są przez native speakera, który cały czas mówi do dzieci po angielsku. Dzięki temu dzieci bardzo szybko przyswajają prawidłową wymowę, akcent i intonację; sprawnie opanowują podstawowe słówka i zwroty potrzebne  w codziennej komunikacji oraz potrafią zastosować je w odpowiednich kontekstach i sytuacjach.

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na rozwijaniu sprawności słuchania i mówienia.

 

Rozwijanie sprawności słuchania:

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
 • słuchanie nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
 • słuchanie nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki, rymowanki)
 • słuchanie  tekstu czytanego,
 • słuchanie i oglądanie programów edukacyjnych,
 • reagowanie na proste polecenia i pytania,

Rozwijanie sprawności mówienia:

 • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
 • konstruowanie prostych wypowiedzi podczas gier dydaktycznych,
 • odgrywanie scenek i dialogów,
 • recytacja wierszyków, rymowanek, śpiewanie piosenek,
 • opowiadanie historyjek obrazkowych,

 

W Przedszkolu Bavi – English is fun!

 

Call Now ButtonBavi