PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PAKIETU PODSTAWOWEGO

Biorąc pod uwagę duży wrodzony potencjał dzieci w wieku przedszkolnym do poznawania, odkrywania i nauki stworzyliśmy dla naszych wszystkich przedszkolaków specjalny program zajęć „dodatkowych”, który jest uzupełnieniem realizowanych w przedszkolu programów w ramach realizacji podstawy programowej.

PAKIET ZAJĘĆ:

 • zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej,
 • codzienne zajęcia w języku angielskim,
 • Klub Sportowy,
 • „Akademia Bavi”,
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (1 raz w tygodniu),
 • gimnastyka ogólno-rozwojowa (codziennie),
 • tenis (3 razy w tygodniu),
 • zajęcia taneczne (1 raz w tygodniu),
 • rytmika (1 raz w tygodniu),
 • zajęcia plastyczne (codziennie),
 • zabawy w teatr,
 • cykliczne spotkania teatralno-muzyczne,
 • cykliczne spotkania z ciekawymi gośćmi,
 • opieka psychologa i logopedy,
 • opieka pediatry i stomatologa,
 • imprezy i atrakcje wg kalendarium,
 • przedstawienia dla rodziców

 

Call Now ButtonBavi